Tamashii Era อัพเดทของเล่นใหม่ [Shfiguart / Shogokin / Nxedge Style / Etc.]
26 กรกฎาคม 2561 12:05 น.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

 

Tamashii Nation Cover

บทความนี้จะเป็นการรวมเอาไลน์อัพสินค้าที่จะวางขายในร้าน Tamashii ERA ซึ่งเป็นร้านออฟฟิเชี่ยลของทาง Bandai ในการจัดจำหน่ายสินค้า Shfiguart / Shogokin / Nxedge และอื่นๆ

***หน่วยเงินเป็นราคาเงินไทย ณ หน้าร้าน  Tamashii ERA  ตึก always one plaza (ภิรมย์พลาซ่าเก่า)วังบูรพา***

 

กรกฎาคม 2018

SHFiguart

SHF-Kame-Sennin (7)

Kame Sennin  ………………ราคา 2,xxx

 

Catwoman (The Dark Knight Rises)………………ราคา 2,xxx

 

Kamen Rider Cross Z-Charge………………ราคา 1,xxx

 

Buffaloman (10 Million Power Ver.)………………ราคา 2,xxx

Black Widow  Avenger Infinity War ………………ราคา 2,xxx

 

Nxedge Style

Gundam Mk 5………………ราคา 1,xxx

 

 

Robot Tamashii

Griffon ………………ราคา 2,xxx

MS-148 Char Aznable Gelgoog Ver.Anime ………………ราคา 1,xxx

 

 

Metal Robot Tamashii

Zeta Plus C1 ………………ราคา 4,xxx

 

 

Kikan Taisen 1/2000

U.N.C.F. Dreadnought Class (2 Verssels)………………ราคา 2,xxx

 

 

Digivoling Spirits

06 Alphamon ………………ราคา 2,xxx

 

 

Daruma Club

My Melody A ………………ราคา 4xx

My Melody B ………………ราคา 4xx

 

 

 

สิงหาคม 2018

 

SHFiguart

Majin Boo………………ราคา 2,xxx

 

ไลน์อื่นๆ รออัพเดท

 

 

 

กันยายน 2018 

 

SHFiguart

SHF-BlackPanther  (3)

Black Panther  Avenger Infinity War………………ราคา 3,xxx