I_am_Jewel_EP_14_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_am_Jewel_EP13_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_am_Jewel_Ep_12_Title_2

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_am_Jewel_Ep11_cover

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_Am_Jewel_Ep.10_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_Am_Jewel_Ep.9_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_Am_Jewel_EP8_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

 

อ่านต่อ…


Double_Sword_Title

เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่กับฮีโร่ของ “ไทยซุปเปอร์ฮีโร่” ที่ชื่อ “Double Sword” อัศวินดาบคู่  ขุนดาบแห่งสยามประเทศ  ผุู้มีความสามารถใช้เชิงดาบอาคม  คอยปราบพวกเหล่าองค์กร “Poison Skull” กับตอนพิเศษเปิดตัวเพื่อปูทางไปสู่อนาคตของวงการฮีโร่ไทย !!

อ่านต่อ…


I_Am_Jewel_EP7_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

อ่านต่อ…


I_am_Jewel_Title

การ์ตูนไทยรายสัปดาห์ โดยการวาดของอาจารย์เซฟ กับเนื้อเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งสยาม “สุนทรภู่” นำมาดัดแปลงใหม่ให้อ่านกันบนเว็บไซต์เมทัลบริด ที่นี่ ที่เดียว

 

อ่านต่อ…