SDCS Unicorn Gundam 03 PHENEX “Narrative ver.”[ข่าว / กันพลา / ของเล่น / ออกใหม่]
31 สิงหาคม 2561 18:25 น.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

sdcs-phenex-narrative (1)

SDCS Unicorn Gundam 03 PHENEX   “Narrative ver.”

Series : Mobile Suit Gundam Narrative 

Manufacturer : Bandai

Price : -

Release Date :  -

 

sdcs-phenex-narrative (1) - Copy

RX-0 Unicorn Gundam 03 Phenex เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่บางคนใน EFSF ที่ไม่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่ามของมูลนิธิ Vist ในโครงการ UC โดยใช้การทดสอบแบบเต็มรูปแบบของ Psychoframe ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้กองทัพสหพันธ์ของโลกประกอบและได้รับการออกแบบรูปทรงของเขาใหม่ให้เป็นตัว V และทำสีบอดี้ใหม่ให้เป็นสีทอง

 

sdcs-phenex-narrative (3) sdcs-phenex-narrative (4) sdcs-phenex-narrative (2)